احسان اشکان

  • نمونه کار
  • عکاسی
  • رزومه
  • وبلاگ
  • فروشگاه

چشم رنگی

روزگارم با دوچشم رنگی ات جذاب شد!

این دل نامحرمم با نگاهت آب شد

درسرم شوری و در دل امیدی لیک

آخر عشق من و تو با غمت جذاب شد

قدر عشق و عاشقی را پیر داند نه جوان

آنکه در اوج جوانی ناگهان بر باد شد

محتوا محافظت شده. تابع کلیک راست غیرفعال است.