احسان اشکان

  • نمونه کار
  • عکاسی
  • رزومه
  • وبلاگ
  • فروشگاه
احسان اشکان

خانه متروکه

چه خانه متروکه ایست این دنیا ،چه تنهایی بی پایانیست این زندگی،چه تاوان سختیست این روزها،مردی در فراسوی زمان برروی خاطره خرابه ها و زنی در کنج زندگی در رهگذر بی انتها و کودکی در درونشان، در خاموشی صدا فریاد میزند..خدا!

محتوا محافظت شده. تابع کلیک راست غیرفعال است.