احسان اشکان

  • نمونه کار
  • عکاسی
  • رزومه
  • وبلاگ
  • فروشگاه

خانه متروکه

چه خانه متروکه ایست این دنیا!

چه تنهایی بی پایانیست این زندگی و چه تاوان سختیست این روزها !

مردی در فراسوی زمان بر روی خاطره خرابه ها و زنی در کنج زندگی در رهگذر بی انتها و کودکی در درونشان، در خاموشی صدا فریاد میزند… خدا!

محتوا محافظت شده. تابع کلیک راست غیرفعال است.